Oznámení o místě a době konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

Ve dnech 12. října v době od 14:00 do 22:00 hodin a 13. října v době od 8:00 do 14:00 hodin se v ČR koná II. kolo volby do Senátu Parlamentu ČR.

Volební okrsek č. 1, Lipová 48, zasedací místnost  OÚ

Ve druhém kole kandidují dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech.

Hlasovací lístky obdrží voliči přímo ve volební místnosti ve dnech voleb.

II.kolo Senát


 

Vývoz septiků

Občané, kteří mají zájem o vývoz septiku, se mohou nahlásit u pana Karla Trčky nebo na obecním úřadě.

V případě dostatečného zájmu bude vývoz realizován na přelomu září a října.