Nohejbal 5. srpna od 13 hodin

Přihlášky amatérských družstev na nohejbalový turnaj o putovní pohár starosty obce Lipová je možné zasílat na emailovou adresu: obeclipova@volny.cz nebo telefonicky na číslo: 577 341 229, 776 721 644. Rozlosování na místě ve 13 hodin.

Nešvar Lipovských teenagerů

Nemalou investicí bylo vybudováno dětské hřiště pro děti do 12 let. Bohužel jej zejména ve večerních hodinách pod rouškou tmy využívají i ti, kteří již tomuto věku odrostli. Svým jednáním tak nenávratně poškozují a znehodnocují to, co bylo pracně a nákladně vybudováno pro naše nejmenší.