Zvovuzavedení hraničních kontrol se Slovenskem

Ministerstvo vnitra České republiky dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky,
a to v období od 4. října 2023 00:00 do 8. října 2023 23:59 na celém úseku pozemní hranice se Slovenskou republikou.
Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce úseku vnitřních hranic České republiky se Slovenskou republikou flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 4. října 2023 00:00 a pozbývá platnosti dne 8. října 2023 ve 23:59.

1_Opatření obecné povahy MV – final