Tvořivá dílna Martiny Liškové

V sobotu 28. listopadu se na sále OÚ uskutečnila tradiční předvánoční Tvořivá dílna Martiny Liškové. Za pěkně připravenou akci děkujeme organizátorce. Přikládáme několik fotografií.

Nešvar Lipovských teenagerů

Nemalou investicí bylo vybudováno dětské hřiště pro děti do 12 let. Bohužel jej zejména ve večerních hodinách pod rouškou tmy využívají i ti, kteří již tomuto věku odrostli. Svým jednáním tak nenávratně poškozují a znehodnocují to, co bylo pracně a nákladně vybudováno pro naše nejmenší.

Přátelské posezení – 23.10.2015

V pátek 23. října odpoledne se uskutečnilo přátelské posezení na sále OÚ. Po úvodním slovu starosty obce vystoupila s programem Marie Nováková a Josef Mikulčák. Následně k tanci a poslechu hrál Karel Máťa s kolegy.