80. výročí kaple sv. Václava

V neděli 20.9.2009 se konala oslava 80. výročí od vysvěcení kaple sv. Václava v Lipové a požehnání zvonice arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem.

foto
Přivítání arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera starostou obce.
foto
foto
Podpis Mons. Graubnera do Pamětní knihy obce.
foto
Zápis do Pamětní knihy obce Lipová připravila kronikářka obce Mgr. Jana Polášková
foto
Družičky a Mgr. Jana Polášková.
foto
SDHO Lipová.
foto
Milý hosté (vedle starosty M Paly): starosta obce Tichov J. Slovák, místostarosta obce Tichov,starosta obce Rudimov L. Matula.
foto
foto
foto
foto
Hosté oslavy před kaplí sv. Václava.
foto
foto
Požehnání zvonice.
foto
Beseda na sále OÚ.
foto
DVD z této akce je možné zakoupit v kanceláři OÚ Lipová. Cena je 130,-Kč/ks.

Něco málo o činnosti naší včelařské organizaci

Musíme konstatovat, že vše se v pravidelných intervalech opakuje.
Veškerá práce je přesně rozdělena do časového sledu od jara do zimy.
Každé opoždění, nebo nesprávný zásah do včelstev se včelařům nevyplácí. Proto se každý včelař snaží být dobrým hospodářem na vlastním včelíně nebo včelnici Toto vše, ale záleží na přírodě, která poskytuje veškerou pastvu na lukách, v zahradách na ovocných stromech, na řepce seté, ale hlavně lesní porosty, na které včelaři nejvíce spoléhají pro medovou snůšku.

V naší organizaci ČSV Lipová máme v letošním roce 8 členů. Celkem obhospodařujeme 64 včelstev.Věkový průměr včelařů v naší obci je 71 let. Jak je vidno v naší organizaci je většina členů v pokročilejším věku. Je nutné organizaci omlazovat. Naším cílem a přáním je získání mladých včelařů do svých řad. Obracíme se na mládež a rodiče, aby se zamysleli, zda by taková činnost mohla být vhodným koníčkem pro volný čas. A rádi v organizaci přivítáme každého nového člena. Novým členům budou poskytnuty dotace, a v začátcích jim pomůžou místní včelaři.

Velký úkol celé organizace je ozdravování včelstev, tzn. věnovat velkou pozornost zdravotnímu stavu včelstev, a popřípadě viróz přistoupit k následnému léčení. Bez této činnosti by se nedalo včelařit.

V loňském roce byla v přírodě snůška dostatečná, ale včelstvo nebylo v takové síle, aby mohlo toto zvládnout. Výnos medu byl proto průměrný.

Včelaři z naší obce jsou vyhodnoceni organizací ČSV Slavičín, pod kterou spadají i všechny okolní obce, jako nejlepší spolek včelařů v léčení varroázy.

Původcem varroázy je parazitický roztoč Varroa destruktor

Varroáza včel je celosvětově nejrozšířenější a nejzávaznější onemocnění včelího plodu a dospělých včel.

Velké poděkování všech včelařů patří zastupitelstvu obce Lipová, za poskytnutí dotací pro rok 2008.

Český svaz včelařů,
základní organizace Lipová
Ladislav Paúr – důvěrník