Oprava silnice

Při pokládce finální vrstvy dle níže uvedeného harmonogramu budou vždy v daném místě (etapě) a v určený den zcela uzavřeny přilehlé zpevněné plochy k opravované polovině vozovky, neprůjezdné budou jen jeden den vjezdy k RD a boční komunikace k hlavní silnici v daném úseku. 


Žádáme občany, aby v jednotlivých dnech parkovali provizorně mimo opravované úseky silnice, a umožnili tak hladký průběh prací na opravě. 

 

 

ZK-23-0204 ŘSZK – Silnice III4932 Lipová – Slavičín – II Etapa – pokládka – část A

ZK-23-0204 ŘSZK – Silnice III4932 Lipová – Slavičín – II Etapa – pokládka – část B