Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2017

Dle obecně závazné vyhlášky obce Lipová č. 2/2016 činí poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 223,- Kč na osobu. Od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let a občané nad 65 let věku. Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2017.