Něco málo o činnosti naší včelařské organizaci

Musíme konstatovat, že vše se v pravidelných intervalech opakuje.
Veškerá práce je přesně rozdělena do časového sledu od jara do zimy.
Každé opoždění, nebo nesprávný zásah do včelstev se včelařům nevyplácí. Proto se každý včelař snaží být dobrým hospodářem na vlastním včelíně nebo včelnici Toto vše, ale záleží na přírodě, která poskytuje veškerou pastvu na lukách, v zahradách na ovocných stromech, na řepce seté, ale hlavně lesní porosty, na které včelaři nejvíce spoléhají pro medovou snůšku.

V naší organizaci ČSV Lipová máme v letošním roce 8 členů. Celkem obhospodařujeme 64 včelstev.Věkový průměr včelařů v naší obci je 71 let. Jak je vidno v naší organizaci je většina členů v pokročilejším věku. Je nutné organizaci omlazovat. Naším cílem a přáním je získání mladých včelařů do svých řad. Obracíme se na mládež a rodiče, aby se zamysleli, zda by taková činnost mohla být vhodným koníčkem pro volný čas. A rádi v organizaci přivítáme každého nového člena. Novým členům budou poskytnuty dotace, a v začátcích jim pomůžou místní včelaři.

Velký úkol celé organizace je ozdravování včelstev, tzn. věnovat velkou pozornost zdravotnímu stavu včelstev, a popřípadě viróz přistoupit k následnému léčení. Bez této činnosti by se nedalo včelařit.

V loňském roce byla v přírodě snůška dostatečná, ale včelstvo nebylo v takové síle, aby mohlo toto zvládnout. Výnos medu byl proto průměrný.

Včelaři z naší obce jsou vyhodnoceni organizací ČSV Slavičín, pod kterou spadají i všechny okolní obce, jako nejlepší spolek včelařů v léčení varroázy.

Původcem varroázy je parazitický roztoč Varroa destruktor

Varroáza včel je celosvětově nejrozšířenější a nejzávaznější onemocnění včelího plodu a dospělých včel.

Velké poděkování všech včelařů patří zastupitelstvu obce Lipová, za poskytnutí dotací pro rok 2008.

Český svaz včelařů,
základní organizace Lipová
Ladislav Paúr – důvěrník

Napsat komentář