Nebezpečné odpady bezplatně předáte 25. října svozové firmě

V pondělí 25. října odpoledne od 15 do 17 hodin před zvonicí bude firma RUMPOLD UHB, s.r.o. od občanů bezplatně odebírat nebezpečný odpad z domácností. Jedná se zejména o zbytky barev, ředidel, laků, nemrznoucích směsí, mořidel, čistících prostředků z domácností, hnojiv a jiných chemikálií, ale také autobaterie, oleje, tonery, výrobky z azbestu, PVC, linolea, eternit, térový papír a také třeba pneumatiky.

Žádáme občany, aby využili uvedený čas k odevzdání nebezpečných odpadů k likvidaci.

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2017

Dle obecně závazné vyhlášky obce Lipová č. 2/2016 činí poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 223,- Kč na osobu. Od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let a občané nad 65 let věku. Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2017.