Poplatky v roce 2023

Poplatky se začnou vybírat 1. února v úředních hodinách na OÚ a jsou splatné do konce května.

Poplatek za svoz komunálních odpadů a poplatek ze psů je ve stejné výši jako byl v roce 2022.

Od poplatku jsou stále osvobozeny děti, které v letošním roce dovrší 6 let, a osoby, které v loňském roce dovršily 65 let.

Roční pronájem svozových popelnic je pro rok 2023 navýšen dle firmy poskytující popelnice. Pokud někdo z řad občanů již nadále nechce tuto službu využívat, má možnost vyčištěnou popelnici vrátit do konce ledna, a zakoupit si popelnici vlastní. Naopak pokud by někdo další o pronájem popelnice měl zájem, ať to nahlásí na OÚ. Taktéž nahlaste, pokud máte pronajatou popelnici již hodně opotřebenou, a bude Vám bezplatně vyměněna.

Kontejnery na bioodpady a velkoobjemový odpad

Upozorňujeme občany, že již není možné odkládat celé větve do kontejnerů na bioodpady. Pro tyto účely obec zakoupila štěpkovače, které jsou pro občany připraveny bezplatně k zapůjčení. Občané si sami větve zeštěpkují a následně, pokud drcenou hmotu nezužitkují v domácnosti, mohou ji teprve do kontejnerů vysypat.

Tento měsíc z důvodů svátků připadajících na pondělí můžete vyjímečně až 15. května v době od 15 do 17 hodin v prostoru za obchodem pověřené osobě odevzdat velkoobjemový odpad či vysloužilá elektrozařízení. V běžném měsíci se jedná vždy o první pondělí v uvedeném čase.

Termíny svozu odpadů v 1. pololetí roku 2023

Svoz plastů:         pondělí 16.1., 13.2., 13.3., 24.4., 22.5. a 19.6.

Svoz KO:               pátek 6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6. a 23.6.

Roční pronájem svozové popelnice: malá za 156,- Kč; velká za 276,- Kč.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 19. října 2022 od 15 do 17 hodin u zvonice

  • veškerý nebezpečný odpad odevzdáte přímo svozové firmě Rumpold
  • ZBYTKY UMĚLÝCH HNOJIV, HERBICIDŮ, PESTICIDŮ, MOŘIDEL, REPELENTY, ZBYTKY ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ Z DOMÁCNOSTÍ, NEPOUŽITÉ LÉKY,
  • ZBYTKY BAREV, LAKŮ, ŘEDIDEL, ODMAŠŤOVADEL, NEMRZNOUCÍCH SMĚSÍ,
  • VŠECHNY OLEJE, LEPIDLA, KYSELINY, IMPREGNACE, LEPENKY, TÉROVÝ PAPÍR,
  • TISKAŘSKÉ BARVY, TONERY A NÁPLNĚ, FOTOCHEMIKÁLIE, MONOČLÁNKY, BATERIE, AKUMULÁTORY, BRZDOVÉ KAPALINY, ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE
  • PVC, LINOLEA, PNEUMATIKY, …

 

Velkoobjemový odpad

Každé první pondělí v měsíci v době 8 – 11 a odpoledne 15 – 17 hod

je možné v prostoru za obchodem odevzdat pověřené osobě obce velkoobjemový odpad z domácností.