Zastupitelstvo obce Lipová

Starosta:                       MILOSLAV SVÁROVSKÝ

Místostarosta:             Kebísková Hana, Mgr.

Finanční výbor:           Trčka Karel
Kontrolní výbor:         Jiřík Radek

Kulturní výbor:           Tomeček Jiří
Sociální výbor:            Hefková Olga
Sportovní výbor:         Matušinec Zdeněk

Jednací řád obce Lipová