Svoz komunálních odpadů 3. února

Dnes 3. února těžké svozové auto z důvodu bezpečnosti při hustém sněžení nezajelo do všech bočních ulic v Lipové. Pokud Vám nebyla popelnice svezena, nechejte ji u cesty, firma zajistí dodatečný svoz v nejbližším možném termínu.

Volba prezidenta republiky – II. kolo

Volební lístky pro II. kolo obdrží voliči přímo ve volební místnosti spolu s úřední obálkou.

II. kolo volby prezidenta republiky proběhne pátek 27. ledna v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin ve volební místnosti, kterou je zasedací místnost OÚ.

Kdo se nemůže dostavit do volební místnosti, může znovu obecní úřad na telefonním čísle 577 341 229 požádat o možnost hlasování do přenosné volební schránky.

Poplatky v roce 2023

Poplatky se začnou vybírat 1. února v úředních hodinách na OÚ a jsou splatné do konce května.

Poplatek za svoz komunálních odpadů a poplatek ze psů je ve stejné výši jako byl v roce 2022.

Od poplatku jsou stále osvobozeny děti, které v letošním roce dovrší 6 let, a osoby, které v loňském roce dovršily 65 let.

Roční pronájem svozových popelnic je pro rok 2023 navýšen dle firmy poskytující popelnice. Pokud někdo z řad občanů již nadále nechce tuto službu využívat, má možnost vyčištěnou popelnici vrátit do konce ledna, a zakoupit si popelnici vlastní. Naopak pokud by někdo další o pronájem popelnice měl zájem, ať to nahlásí na OÚ. Taktéž nahlaste, pokud máte pronajatou popelnici již hodně opotřebenou, a bude Vám bezplatně vyměněna.