Hasičská pouť na sv. Hostýně

Dne 25. dubna se za účasti SDH Lipová konala na sv. Hostýně 22. celostátní pouť hasičů. Mši svatou celebroval sám mons. Jan Bosco Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský.


Oslavy 110. výročí založení sboru

Dne 9.7.2011 se v Lipové konaly oslavy 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů.

Po pečlivé přípravě začaly oslavy samotné slavnostní schůzí členů sboru za účasti vážených hostů – starosty OSH Zlín br. Bernátíka a místostarosty XV. okrsku br.  Gyuricseka.

Po slavnostním projevu starosty sboru br. Jiříka byly zasloužilým členům sboru uděleny hasičské medaile za dlouholetou a poctivou práce ve prospěch hasičské myšlenky. Oceněni byli ses. Jiříková, br. Greschner, br. A. Machovský ml., br. M. Jiřík, br. R. Jiřík.  Sbor byl oceněn také medailí za dlouholetou práci.

Po schůzi se do lipovské kaple za zvuků dechové hudby Lidečanka vydal slavnostní průvod, v jehož čele byl nesen nový prapor sboru, který byl zhotoven pro tento účel a který byl v průběhu mše svaté v kapli vysvěcen.  Po mši svaté byl již v hasičárně nachystán výčep, protože byl opravdu horký den a pro členy sboru a hosty v sále obecního úřadu slavnostní oběd.

S již plnými žaludky jsme nastoupili k druhé části průvodu, který vedl od budovy obecního úřadu se zastávkou u památníku padlých ve středu obce, kde byl položen věnec k uctění jejich památky. Této části průvodu se již účastnili i zástupci ostatních sborů z XV. okrsku a další pozvaní hosté, kteří byli před tím slavnostně vítáni před hasičárnou.

V cíli průvodu na fotbalovém hřišti byla při slavnostním nástupu a za zvuků státní hymny vztyčena hasičská vlajka. Po této oficiální části programu se rozběhla část zábavná – ukázky hasičské techniky a hašení hoříci makety domu. To obstarali hasiči z Valašských Klobouků. Protože nás „vypekli“ hasiči z Újezda, kteří slíbili naše oslavy podpořit ukázkou jejich historické stříkačky, nezbylo nic jiného, než využít nově ustanoveného družstva mladých hasičů, kteří předvedli, že se umí postavit k proudnici.

No a nakonec už jen hrála Lidečanka k poslechu, tanci a zpěvu až do pozdní noci…

Na závěr patří poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci oslav, jak z řad členů sboru, tak i dobrovolníků z řad občanů obce Lipová a také starostovi obce a zastupitelstvu za finanční podporu.