Výroční valná hromada

V sobotu dne 13. prosince 2014 v 16.00 hodin se koná výroční valná hromada SDH Lipová, místem konání jenová hasičská klubovna na hasičárně.

Účast na valné hromadě je povinností členů sboru. Dospělí členové samozřejmě ve stejnokrojích.

1. ročník Memoriálu Jaroslava Jiříka

Dne 30.6.2012 proběhl na fotbalovém hřišti TJ Lipová 1. ročník Memoriálu Jaroslava Jiříka, kterého se zúčastnilo celkem 10 týmů mladých hasičů – Loučka, Popov, Štítná, Slavičín, Rudimov, Neubuz, Sazovice, Provodov, Malenovice a domácí Lipová. Více informací a fotografie na www.sdhlipova.webmium.com .

8. ročník o pohár starostky obce Neubuz

V sobotu 8.9.2012 proběhla pohárová soutěž v Neubuzi. Pořadatelem byl nás spřátelený sbor. Kvůli nemoci dvou dospělých hasičů se soutěže účastnil pouze tým mladých hasičů.

I přes 10 sekundovou penalizaci jsme nakonec skončili na 7. místě. Více na nových webových stránkách, včetně fotografií www.sdhlipova.webmium.com .

Závěr hry PLAMEN 2012


O víkendu 19.-20.5.2012 se na stadionu TJ Jiskra Otrokovice uskutečnila jarní část hry PLAMEN. Soutěžilo se ve štafetě CTIF, štafetě 4×60 m, štafetě požárních dvojic a požárním útoku. Náš tým sice nevyhrál, ale se ctí zabojoval. V jednotlivcích na 60 metrů požárních překážek potom Vašek Matějka a Matin Huťa obsadili 10. a 11. místo. Gratulujeme.

Oslavy 110. výročí založení sboru

Dne 9.7.2011 se v Lipové konaly oslavy 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů.

Po pečlivé přípravě začaly oslavy samotné slavnostní schůzí členů sboru za účasti vážených hostů – starosty OSH Zlín br. Bernátíka a místostarosty XV. okrsku br.  Gyuricseka.

Po slavnostním projevu starosty sboru br. Jiříka byly zasloužilým členům sboru uděleny hasičské medaile za dlouholetou a poctivou práce ve prospěch hasičské myšlenky. Oceněni byli ses. Jiříková, br. Greschner, br. A. Machovský ml., br. M. Jiřík, br. R. Jiřík.  Sbor byl oceněn také medailí za dlouholetou práci.

Po schůzi se do lipovské kaple za zvuků dechové hudby Lidečanka vydal slavnostní průvod, v jehož čele byl nesen nový prapor sboru, který byl zhotoven pro tento účel a který byl v průběhu mše svaté v kapli vysvěcen.  Po mši svaté byl již v hasičárně nachystán výčep, protože byl opravdu horký den a pro členy sboru a hosty v sále obecního úřadu slavnostní oběd.

S již plnými žaludky jsme nastoupili k druhé části průvodu, který vedl od budovy obecního úřadu se zastávkou u památníku padlých ve středu obce, kde byl položen věnec k uctění jejich památky. Této části průvodu se již účastnili i zástupci ostatních sborů z XV. okrsku a další pozvaní hosté, kteří byli před tím slavnostně vítáni před hasičárnou.

V cíli průvodu na fotbalovém hřišti byla při slavnostním nástupu a za zvuků státní hymny vztyčena hasičská vlajka. Po této oficiální části programu se rozběhla část zábavná – ukázky hasičské techniky a hašení hoříci makety domu. To obstarali hasiči z Valašských Klobouků. Protože nás „vypekli“ hasiči z Újezda, kteří slíbili naše oslavy podpořit ukázkou jejich historické stříkačky, nezbylo nic jiného, než využít nově ustanoveného družstva mladých hasičů, kteří předvedli, že se umí postavit k proudnici.

No a nakonec už jen hrála Lidečanka k poslechu, tanci a zpěvu až do pozdní noci…

Na závěr patří poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci oslav, jak z řad členů sboru, tak i dobrovolníků z řad občanů obce Lipová a také starostovi obce a zastupitelstvu za finanční podporu.

7. ročník soutěže o pohár starostky Neubuze

Dne 3. září 2011 se družstvo mladých hasičů z Lipové zúčastnilo svého premiérového startu na hasičských závodech v Neubuzi u Slušovic. Mezi 16 žákovskými týmy se naši mladí hasiči umístili celkově na 8. místě časem 64 sekund. Nebýt nešťastně rozpojeného vedení, mohlo být umístění i medailové. Důležité je, že pokus byl platný a rozhodčí zvedli bílé praporky. Našim mladým hasičům GRATULUJEME!!!