Výroční valná hromada

V sobotu dne 13. prosince 2014 v 16.00 hodin se koná výroční valná hromada SDH Lipová, místem konání jenová hasičská klubovna na hasičárně.

Účast na valné hromadě je povinností členů sboru. Dospělí členové samozřejmě ve stejnokrojích.