Vidimace a legalizace

Správní poplatek za vidimaci stránky ověřované listiny – 30,- Kč.

Správní poplatek za legalizaci podpisu na listině – 50,- Kč.