Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín – Haluzice – Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Letecký pohled na Lipovou

Schůzka o další existenci Bochemie

25. 3. 2015 se ve Vlachovicích konala schůzka starostů postižených obcí se zástupci firmy Bochemie. Jednalo se o první schůzku od 16.10.2014, tedy od prvního výbuchu v muničních skladech. Bohužel na tuto schůzku nebyl přizván Spolek za zdravé Valašsko, ani starosta obce Lipová, který tento spolek podporuje. Tímto chceme informovat občany se zaslaným dopisem Spolku za zdravé Valašsko určeným vedení obce Vlachovice, viz příloha.

Za zdravé Valašsko

Aktuálně z Vrbětic

Pyrotechnici pokračují v čištění okolí skladů.

Minimálně do neděle budou specialisté postupovat v čištění okolí příjezdových cest a skladů. Přiblížili se už do pomyslného středu celého areálu, několik desítek metrů od ohniska původního výbuchu. Činnost policejních pyrotechniků bude v následujících dnech spočívat v průzkumu a asanaci několikametrového okolí epicentra, kde je rozházených výbušnin, úlomků a kráterů nejvíce. Kolem skladů, v nichž je uložená munice, pyrotechnici policejními páskami zřetelně označili a vymezili prostor pro manipulaci dopravními prostředky. Komplikací zůstávají nadále nánosy jílovité hlíny na komunikacích i podél cest, kterou je nutné odstraňovat pomocí speciálního hasičského vozidla a proudů vody. Nalezené střepy a munici, kterou je potřeba zneškodnit, nicméně nelze tak učinit na místě, shromažďujeme v areálu. Odtud ji převezeme do vojenského prostoru v Libavé, kde ji specialisté zlikvidují v trhací jámě pro tyto účely bezpečné.
Předpokládáme, že v průběhu příštího týdne by mohl začít odvoz materiálu z některých skladů. Směrodatné je vyjádření policejních pyrotechniků a jejich prohlášení, že jsou komunikace a jejich okolí přizpůsobené manipulaci dopravních prostředků a zbavené rozházených nebezpečných elementů.