Sběr velkoobjemového odpadu vždy 1. a 3. pondělí v měsíci v době od 15 do 17 hodin

Velkoobjemový odpad je možné odevzdat v období od dubna do listopadu na sběrném dvoře za prodejnou potravin pověřené osobě a to vždy 1. a 3. pondělí v měsíci v době od 15 do 17 hodin. Celý tento prostor za obchodem je monitorován kamerovým systémem a záznam umožňuje jednoznačně identifikovat nepořádné občany. Apelujeme tedy zejména na ně, aby respektovali dobu určenou k odevzdání odpadů.

KÁCENÍ MÁJE

V sobotu 1. června 2024 od 18:00 hodin pořádá SDH Lipová ve sportovním areálu

kácení máje s táborákem. Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.

 

Poplatky za svoz odpadů, ze psů a pronájem popelnice se vybírají od 1. února

Poplatek za odpady – 300,- Kč za osobu (osvobozeny jsou děti do šesti let a osoby starší 65 let s trvalým pobytem v obci)

Poplatek za 1. psa – 100,- Kč, za 2. psa na č.p. – 200,- Kč

Pronájem malé popelnice – 230,- Kč, pronájem velké popelnice – 305,- Kč. 

(úhrada je možná i bezhotovostně na účet obce č.: 140 558 2349/0800, variabilní symbol je č.p.)