Poplatky za svoz odpadů, ze psů a pronájem popelnice se vybírají od 1. února

Poplatek za odpady – 300,- Kč za osobu (osvobozeny jsou děti do šesti let a osoby starší 65 let s trvalým pobytem v obci)

Poplatek za 1. psa – 100,- Kč, za 2. psa na č.p. – 200,- Kč

Pronájem malé popelnice – 230,- Kč, pronájem velké popelnice – 305,- Kč. 

(úhrada je možná i bezhotovostně na účet obce č.: 140 558 2349/0800, variabilní symbol je č.p.)

 

Informace Vodárny Zlín

K nahlášení poruchy vodovodního řadu nebo se otázkou na odstávku vody se obraťte na nonstop zákaznickou linku 705 696 696 společnosti Vodárna Zlín, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v krajském městě. Havárii vody lze případně nahlásit také prostřednictvím formuláře umístěného v Aktualitách na www.vodarnazlin.cz. Na těchto webových stránkách je možné nalézt i aktuální informace k probíhajícím odstávkám.

 

Nabídka palivového dřeva

Firma JK FOREST Všemina nabízí celoročně palivové dřevo včetně dovozu.

Objednávky a bližší informace u vedoucího provozu p. Chaloupky na telefonu 774 630 019.