Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín – Haluzice – Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Zpřísnění hygienických opatření

Již platí zákaz návštěv v nemocnicích.

Od 25. října – povinné respirátory ve všech vnitřních prostorách (děti 2 – 15 let roušky).

Od 1. listopadu – do restaurace pouze s dokladem bezinfekčnosti (kontrolu provádí restaurace).

Nebezpečné odpady bezplatně předáte 25. října svozové firmě

V pondělí 25. října odpoledne od 15 do 17 hodin před zvonicí bude firma RUMPOLD UHB, s.r.o. od občanů bezplatně odebírat nebezpečný odpad z domácností. Jedná se zejména o zbytky barev, ředidel, laků, nemrznoucích směsí, mořidel, čistících prostředků z domácností, hnojiv a jiných chemikálií, ale také autobaterie, oleje, tonery, výrobky z azbestu, PVC, linolea, eternit, térový papír a také třeba pneumatiky.

Žádáme občany, aby využili uvedený čas k odevzdání nebezpečných odpadů k likvidaci.

NEBEZPEČNÉ ODPADY