Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín – Haluzice – Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Sčítání lidu 2021 končí 11. května

Aktivita obyvatel Lipové ke dni 3.5.2021:

ze 363  obyvatel se zatím 63,7 % občanů sečetlo online a 12,1 % vyplnilo sčítací formulář v listinné podobě.

Nejpozději do 11. května je nutné se sečíst online nebo prostřednictvím listinného sčítacího formuláře.

Doporučuje se využít online formulář, jehož vyplnění je snadné, rychlé, návodné. Pokud nevyužijete tuto možnost, musíte vyplnit listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky. Čas na odevzdání je do 11. května.

20210406_scitani_2021_informacni_letak