Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín – Haluzice – Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Letecký pohled na Lipovou

Veletrh úspor energie

Výstavnická společnost Omnis Olomouc a.s. pořádá již 18. ročník stavební výstavy STAVBA – TEPLO – ENERGIE – Veletrh úspor Uherské Hradiště, která se bude konat v Městské sportovní hale o víkendu 9. – 10. března 2024.

Veletrh úspor

Nabídka topenářské firmy

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci v neděli dne 10.3. kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb. za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí i vložkování a frézování komínů, objednávky na telefonním čísle: 608 748 989.

LETÁK

Poplatky za svoz odpadů, ze psů a pronájem popelnice se vybírají od 1. února

Poplatek za odpady – 300,- Kč za osobu (osvobozeny jsou děti do šesti let a osoby starší 65 let s trvalým pobytem v obci)

Poplatek za 1. psa – 100,- Kč, za 2. psa na č.p. – 200,- Kč

Pronájem malé popelnice – 230,- Kč, pronájem velké popelnice – 305,- Kč. 

(úhrada je možná i bezhotovostně na účet obce č.: 140 558 2349/0800, variabilní symbol je č.p.)