Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín – Haluzice – Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Letecký pohled na Lipovou

Omezení provozu (uzavírka) při opravě silnice Lipová – Slavičín v době od 1.7. do 31.8.2023

Autobusová doprava: v obci bude sloužit pouze jedna zastávka a to u OÚ pro nástup i výstup. 

Výlukový jízdní řád od 1.7. do 31.8.2023

Spojení Slavičín – Lipová a zpět po dobu úplné uzavírky silnice III/4932
X X X X X X X X X 6 6+ 6+
ze Slavičína odjezd 5:20 5:55 8:00 10:05 11:45 13:47 14:39 15:20 19:02 6:04 11:43 16:19
přes Lipovou příjezd 5:40 6:15 8:23 10:25 12:06 14:13 15:06 15:40 19:21 6:23 12:13 16:38
pokračuje dál směr Zlín Zlín Zlín Zlín Újezd Loučka Zlín Újezd Újezd Loučka Loučka Loučka
X X X X X X X X 6 6+ 6+ 6+
z Lipové odjezd 4:54 6:41 11:05 12:54 14:37 15:35 16:04 18:40 6:56 13:06 15:18 17:26
do Slavičína příjezd 5:14 7:00 11:25 13:14 14:57 15:55 16:24 19:00 7:17 16:26 15:40 17:47

Slavičín-Loučka-Dolní Lhota-Zlín

Slavičín-Újezd

Za úplné uzavírky bude tedy mezi Slavičínem a Lipovou probíhat kompletní oprava silnice, kterou provádí Ředitelství silnic Zlínského kraje. Průjezd obcí místním občanům k jejich domům bude řízen kyvadlově světelnou signalizací. Po dobu stavebních prací je zákaz parkovat na silnici.

Technická zpráva

ZK-23-0204 ŘSZK – Silnice III4932 Lipová – Slavičín – I Etapa – frézování

ZK-23-0204 ŘSZK – Silnice III4932 Lipová – Slavičín – II Etapa – pokládka – část A

ZK-23-0204 ŘSZK – Silnice III4932 Lipová – Slavičín – II Etapa – pokládka – část B

ZK-23-0204 ŘSZK – Silnice III4932 Lipová – Slavičín – úplná uzavírka

 

Sdružení kominíků a topenářů nabízí

Sdružení kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci v ÚTERÝ dne 30.5. požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí vložkování, frézování komínů a dodání krbových kamen i s montáží.

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Revize katastru nemovitostí v Lipové

Pracovníci KÚ ve Valašských Kloboukách budou ve čtvrtek 11. května a dále pak v úterý 16. a čtvrtek 18. května v naší provádět revizi zápisů staveb, druhů pozemků a způsobu využití pozemků a staveb. Zjištěné nedostatky budou postupně řešeny s vlastníky nemovitostí osobním jednáním. Cílem revize je dosažení souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v KN.

Kontejnery na bioodpady a velkoobjemový odpad

Upozorňujeme občany, že již není možné odkládat celé větve do kontejnerů na bioodpady. Pro tyto účely obec zakoupila štěpkovače, které jsou pro občany připraveny bezplatně k zapůjčení. Občané si sami větve zeštěpkují a následně, pokud drcenou hmotu nezužitkují v domácnosti, mohou ji teprve do kontejnerů vysypat.

Tento měsíc z důvodů svátků připadajících na pondělí můžete vyjímečně až 15. května v době od 15 do 17 hodin v prostoru za obchodem pověřené osobě odevzdat velkoobjemový odpad či vysloužilá elektrozařízení. V běžném měsíci se jedná vždy o první pondělí v uvedeném čase.