Očkování osob starších 30 let – od 24.5.2021

Jak se přihlásit k očkování proti koronaviru

  • Přihlášení k očkování přes centrální systém probíhá ve dvou krocích na adrese crs.mzcr.cz
  • V centrálním systému si vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat, nejbližší je na poliklinice v Luhačovicích.
  • Ministerstvo zdravotnictví připravilo pro všechny zájemce podrobný manuál, který je k dispozici zde.
  • Pokud se chcete nechat očkovat u svého praktického lékaře, nikde se neregistrujte a domluvte se přímo s ním.

Rozvolnění opatření od 24.5.2021

– Je obnovena výuka bez rotací pro druhé stupně ZŠ a nižší ročníky gymnázií, střední školy se vrátily k výuce, VŠ obnovily teoretickou výuku. Podmínkou jsou rozestupy 1,5 metru s výjimkou praktik a laboratoří.

– Výuka v ZUŠ probíhá s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků.

– Kulturní akce se mohou konat pro 1 000 lidí venku, 500 uvnitř za předpokladu obsazení maximálně polovinu kapacity, nejvíce 500 míst.         Otevřela se kina za předpokladu, že neprodávají občerstvení, 12 osob může společně sportovat uvnitř, celkem může být v jednom sportovním   zařízení 30 osob.

– Otevřely všechny ubytovací služby bez omezení kapacity. Hosté musí být očkovaní, testovaní nebo mít potvrzení, že prodělali covid.

– Lidé mohou využívat aplikaci první dávky a uplynutí 3 týdnů od této aplikace jako ochranu ekvivalentní k antigennímu nebo PCR testu. Doba, po kterou jsou lidé oficiálně chránění po prodělání nemoci před další nákazou, se prodlužuje z 90 na 180 dní.