Svoz komunálních odpadů 3. února

Dnes 3. února těžké svozové auto z důvodu bezpečnosti při hustém sněžení nezajelo do všech bočních ulic v Lipové. Pokud Vám nebyla popelnice svezena, nechejte ji u cesty, firma zajistí dodatečný svoz v nejbližším možném termínu.

Volba prezidenta republiky – II. kolo

Volební lístky pro II. kolo obdrží voliči přímo ve volební místnosti spolu s úřední obálkou.

II. kolo volby prezidenta republiky proběhne pátek 27. ledna v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin ve volební místnosti, kterou je zasedací místnost OÚ.

Kdo se nemůže dostavit do volební místnosti, může znovu obecní úřad na telefonním čísle 577 341 229 požádat o možnost hlasování do přenosné volební schránky.

Odečty vodoměrů proběhnou 23. – 25. ledna

Pracovnice Vodárny Zlín bude od 23.1.2023 do 25.1.2023 v Lipové provádět ODEČTY VODOMĚRŮ.

V případě nepřítomnosti zapište stav na lístek a zanechejte ho na dobře viditelném místě, nejlépe na poštovní schránce.

Po zapsání vám bude lístek označen. Stav vodoměru si můžete už i hlásit na telefon 725 120 348 nebo e-mail ivanisova@centrum.cz.