Hasičská pouť na sv. Hostýně

Dne 25. dubna se za účasti SDH Lipová konala na sv. Hostýně 22. celostátní pouť hasičů. Mši svatou celebroval sám mons. Jan Bosco Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský.


Vyhlašování poplachu


Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.
V této souvislosti je třeba znát, že kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice také signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“ – po dobu jedné minuty.

Výroční valná hromada

V sobotu dne 13. prosince 2014 v 16.00 hodin se koná výroční valná hromada SDH Lipová, místem konání jenová hasičská klubovna na hasičárně.

Účast na valné hromadě je povinností členů sboru. Dospělí členové samozřejmě ve stejnokrojích.

V případě evakuace…

Vzhledem k posledním událostem a dvojí evakuaci zveřejňujeme užitečné informace.

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí.

Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. Obsah evakuačního zavazadla: osobní doklady, peníze, platební karty, event. lékařskou dokumentaci při léčbě dlouhodobějších zdravotních problémů, užívané léky, zdravotní pomůcky, oblečení na dobu 2-3 dní podle klimatických podmínek (nezapomenout na spodní prádlo a ponožky!!!), mobilní telefon nebo jiné spojení. Pokud s sebou berete i domácího mazlíčka, nezapomeňte na krmivo. Každé zavazadlo opatřete cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu majitele. Cedulku se jménem a adresou dejte do kapsy i malým dětem. Často podceňovanou součástí evakuačního zavazadla jsou dokumenty. Obvykle má každý u sebe občanský průkaz, ale zapomene na další dokumenty. Ty nemají význam při samotné evakuaci, ale následně při jednáních s úřady a pojišťovnou. Své místo v zavazadle by proto měly mít pojistné smlouvy, doklady o vzdělání, rodné listy a doklady od cenných věcí (elektronika, automobil). V zavazadle nebo na jiném místě v domácnosti bychom měli mít připraven seznam věcí, které zbývá do zavazadla přibalit a také zprávu (jména obyvatelů domu s kontakty) pro evakuační orgány, kterou při odchodu vyvěsíme na dveře.

Při evakuaci NEPANIKAŘIT!!! Je to sice nemilá situace, ale panika je zdrojem dalších problémů a komplikací. Vypněte sporák, odstavte varnou konvici, vypněte mikrovlnnou troubu nebo další spotřebiče, které máte zrovna zapnuté. Zajistěte dům, zhasněte, zamkněte dveře a dostavte se na místo evakuačního srazu. V případě že, chováte domácí zvířectvo zajistěte je, doplňte zásoby vody a krmiva tak, aby mohlo nějakou dobu přežít i bez vaší přítomnosti. Pokud máte doma příbuzného, který není schopen pohybu sám, vyrozumte vedoucího evakuace obce, ten zajistí převoz sanitním vozem.

Tento výčet není úplný, je jen takovým vodítkem v těchto nenadálých chvílích. Samozřejmě poslouchejte pokyny příslušníků integrovaného záchranného systému, kteří řídí evakuaci.

Vaši hasiči.