Hasičská pouť na sv. Hostýně

Dne 25. dubna se za účasti SDH Lipová konala na sv. Hostýně 22. celostátní pouť hasičů. Mši svatou celebroval sám mons. Jan Bosco Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský.


Vyhlašování poplachu


Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.
V této souvislosti je třeba znát, že kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice také signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“ – po dobu jedné minuty.

Výroční valná hromada

V sobotu dne 13. prosince 2014 v 16.00 hodin se koná výroční valná hromada SDH Lipová, místem konání jenová hasičská klubovna na hasičárně.

Účast na valné hromadě je povinností členů sboru. Dospělí členové samozřejmě ve stejnokrojích.