Uzavření přátelství mezi sbory SHD Lipová a SDH Neubuz

Dne 6.5.2012 v odpoledních hodinách byla uzavřena dohoda o spolupráci mezi sbory dobrovolných hasičů obce Lipová a obce Neubuz. Dekrety o uzavření přátelství byly podepsány po mši ke Sv. Floriánovi v prostorách hasičské zbrojnice v Neubuzi starostou SDH Lipová br. Miroslavem Jiříkem a starostou SDH Neubuz br. Stanislavem Tomšů. Po podpisu následoval slavnostní oběd zástupců obou sborů a debata o podobě spolupráce. Celou návštěvu představitelů sborů uzavřela prohlídka techniky, kterou má SDH Neubuz k dispozici.

Odkaz na facebookové stránky SDH Neubuz  http://www.facebook.com/pages/SDH-Neubuz/211652535551096

Partnerství s SDH Neubuz

Na poslední výborové schůzi představenstvo sboru souhlasilo s uzavřením partnerství s SDH Neubuz. Nyní ve čtvrtek 12.4.2012 zasedl výbor SDH Neubuz k finálnímu odsouhlasení parnertství našich sborů. Podaří se?

Činnost kolektivu mladých hasičů

Kromě činnosti hasičů dospělých funguje už druhým rokem obnovený tým mladých hasičů. Jsou zařazeni do  soutěžní kategorie starších žáků. V současné době má závodní tým 10 členů, kteří se schází na tréninkových schůzkách několikrát do měsíce. Naším největším úkolem nyní na jaře je natrénovat nově poskládaný požární útok (změna při budování dopravního vedení vody) a natrénovat další disciplíny pro hru PLAMEN – štafety, požární útok CTIF, atp.

Ve vedení mladých hasičů působí Tomáš Kubů, Jaroslav Bartošek a Martin Juřík.


Fotky z činnosti mladých hasičů a sboru jsou k dipozici na FCB stránce SDH Lipová.

Oslavy 110. výročí založení sboru

Dne 9.7.2011 se v Lipové konaly oslavy 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů.

Po pečlivé přípravě začaly oslavy samotné slavnostní schůzí členů sboru za účasti vážených hostů – starosty OSH Zlín br. Bernátíka a místostarosty XV. okrsku br.  Gyuricseka.

Po slavnostním projevu starosty sboru br. Jiříka byly zasloužilým členům sboru uděleny hasičské medaile za dlouholetou a poctivou práce ve prospěch hasičské myšlenky. Oceněni byli ses. Jiříková, br. Greschner, br. A. Machovský ml., br. M. Jiřík, br. R. Jiřík.  Sbor byl oceněn také medailí za dlouholetou práci.

Po schůzi se do lipovské kaple za zvuků dechové hudby Lidečanka vydal slavnostní průvod, v jehož čele byl nesen nový prapor sboru, který byl zhotoven pro tento účel a který byl v průběhu mše svaté v kapli vysvěcen.  Po mši svaté byl již v hasičárně nachystán výčep, protože byl opravdu horký den a pro členy sboru a hosty v sále obecního úřadu slavnostní oběd.

S již plnými žaludky jsme nastoupili k druhé části průvodu, který vedl od budovy obecního úřadu se zastávkou u památníku padlých ve středu obce, kde byl položen věnec k uctění jejich památky. Této části průvodu se již účastnili i zástupci ostatních sborů z XV. okrsku a další pozvaní hosté, kteří byli před tím slavnostně vítáni před hasičárnou.

V cíli průvodu na fotbalovém hřišti byla při slavnostním nástupu a za zvuků státní hymny vztyčena hasičská vlajka. Po této oficiální části programu se rozběhla část zábavná – ukázky hasičské techniky a hašení hoříci makety domu. To obstarali hasiči z Valašských Klobouků. Protože nás „vypekli“ hasiči z Újezda, kteří slíbili naše oslavy podpořit ukázkou jejich historické stříkačky, nezbylo nic jiného, než využít nově ustanoveného družstva mladých hasičů, kteří předvedli, že se umí postavit k proudnici.

No a nakonec už jen hrála Lidečanka k poslechu, tanci a zpěvu až do pozdní noci…

Na závěr patří poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci oslav, jak z řad členů sboru, tak i dobrovolníků z řad občanů obce Lipová a také starostovi obce a zastupitelstvu za finanční podporu.

Vedení sboru

  • Starosta sboru: Miroslav Jiřík
  • Místostarosta sboru: Pavel Abrahám
  • Velitel sboru: Michal Kepák
  • Jednatelka sboru: Ludmila Jiříková
  • Hospodář sboru: Karel Trčka
  • Předseda revizní komise: Vladimír Pešek
  • Velitel JDSHO: Jaroslav Bartošek
  • Vedoucí mládeže: Tomáš Kubů

7. ročník soutěže o pohár starostky Neubuze

Dne 3. září 2011 se družstvo mladých hasičů z Lipové zúčastnilo svého premiérového startu na hasičských závodech v Neubuzi u Slušovic. Mezi 16 žákovskými týmy se naši mladí hasiči umístili celkově na 8. místě časem 64 sekund. Nebýt nešťastně rozpojeného vedení, mohlo být umístění i medailové. Důležité je, že pokus byl platný a rozhodčí zvedli bílé praporky. Našim mladým hasičům GRATULUJEME!!!