V případě evakuace…

Vzhledem k posledním událostem a dvojí evakuaci zveřejňujeme užitečné informace.

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí.

Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. Obsah evakuačního zavazadla: osobní doklady, peníze, platební karty, event. lékařskou dokumentaci při léčbě dlouhodobějších zdravotních problémů, užívané léky, zdravotní pomůcky, oblečení na dobu 2-3 dní podle klimatických podmínek (nezapomenout na spodní prádlo a ponožky!!!), mobilní telefon nebo jiné spojení. Pokud s sebou berete i domácího mazlíčka, nezapomeňte na krmivo. Každé zavazadlo opatřete cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu majitele. Cedulku se jménem a adresou dejte do kapsy i malým dětem. Často podceňovanou součástí evakuačního zavazadla jsou dokumenty. Obvykle má každý u sebe občanský průkaz, ale zapomene na další dokumenty. Ty nemají význam při samotné evakuaci, ale následně při jednáních s úřady a pojišťovnou. Své místo v zavazadle by proto měly mít pojistné smlouvy, doklady o vzdělání, rodné listy a doklady od cenných věcí (elektronika, automobil). V zavazadle nebo na jiném místě v domácnosti bychom měli mít připraven seznam věcí, které zbývá do zavazadla přibalit a také zprávu (jména obyvatelů domu s kontakty) pro evakuační orgány, kterou při odchodu vyvěsíme na dveře.

Při evakuaci NEPANIKAŘIT!!! Je to sice nemilá situace, ale panika je zdrojem dalších problémů a komplikací. Vypněte sporák, odstavte varnou konvici, vypněte mikrovlnnou troubu nebo další spotřebiče, které máte zrovna zapnuté. Zajistěte dům, zhasněte, zamkněte dveře a dostavte se na místo evakuačního srazu. V případě že, chováte domácí zvířectvo zajistěte je, doplňte zásoby vody a krmiva tak, aby mohlo nějakou dobu přežít i bez vaší přítomnosti. Pokud máte doma příbuzného, který není schopen pohybu sám, vyrozumte vedoucího evakuace obce, ten zajistí převoz sanitním vozem.

Tento výčet není úplný, je jen takovým vodítkem v těchto nenadálých chvílích. Samozřejmě poslouchejte pokyny příslušníků integrovaného záchranného systému, kteří řídí evakuaci.

Vaši hasiči.

Nový zásahový dopravní automobil pro JSDHO Lipová dovezen dne 18.6.2014

Ve středu 18. června byl starostou obce dovezen nový zásahový dopravní automobil VW Transporter 7EJ131 pro jednotku SDHO Lipová, který byl zakoupen včetně výbavy za 758.122,-Kč. Na návrh Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a v souladu s usnesením ZZK č. 0278/Z11/14 byla obci Lipová schválena investiční dotace ve výši 350 000,-Kč z rozpočtu Zlínského kraje určená na nákup tohoto automobilu. Zbývající částku uhradila Obec Lipová.

Hra Plamen 2012/2013

Podzimní část hry Plamen – ZPV a požární útok CTIF proběhne dne 13.10.2012 ve Všemině. Za sbor se účastní družstvo starších žáků.

1. ročník Memoriálu Jaroslava Jiříka

Dne 30.6.2012 proběhl na fotbalovém hřišti TJ Lipová 1. ročník Memoriálu Jaroslava Jiříka, kterého se zúčastnilo celkem 10 týmů mladých hasičů – Loučka, Popov, Štítná, Slavičín, Rudimov, Neubuz, Sazovice, Provodov, Malenovice a domácí Lipová. Více informací a fotografie na www.sdhlipova.webmium.com .

8. ročník o pohár starostky obce Neubuz

V sobotu 8.9.2012 proběhla pohárová soutěž v Neubuzi. Pořadatelem byl nás spřátelený sbor. Kvůli nemoci dvou dospělých hasičů se soutěže účastnil pouze tým mladých hasičů.

I přes 10 sekundovou penalizaci jsme nakonec skončili na 7. místě. Více na nových webových stránkách, včetně fotografií www.sdhlipova.webmium.com .

Změna webových stránek

Vážení návštěvníci,

od srpna 2012 jsou zprovozněny samostatné webové stránky SDH Lipová, které nám vyhovují mnohem více, zejména kvůli snadnějším aktualizacím a vkládání fotogalerií. Jejich adresa se www.sdhlipova.webmium.com.

Těšíme se na virtuální shledání s Vámi.

Závěr hry PLAMEN 2012


O víkendu 19.-20.5.2012 se na stadionu TJ Jiskra Otrokovice uskutečnila jarní část hry PLAMEN. Soutěžilo se ve štafetě CTIF, štafetě 4×60 m, štafetě požárních dvojic a požárním útoku. Náš tým sice nevyhrál, ale se ctí zabojoval. V jednotlivcích na 60 metrů požárních překážek potom Vašek Matějka a Matin Huťa obsadili 10. a 11. místo. Gratulujeme.