ŽÁDOST O VÝPLATU ODŠKODNĚNÍ – tiskopisy jsou k dispozici na OÚ

Žádost o odškodnění budou podávat všichni občané včetně dětí, kteří měli v rozhodném období od 16. října 2014 do 13. října 2020 trvalý pobyt v obci po celou dobu nebo třeba jen část této doby. Jedná se tedy i o občany, kteří se mezitím odstěhovali, a také naopak i o děti, které se v rozhodném období narodily. I ty mají nárok na odškodnění a žádost za ně podává jeden z rodičů. Tiskopisy jsou na OÚ k dispozici a v úředních hodinách je možné si je postupně vyzvednout, případně i na místě vyplnit.

Žádosti samotné, prosím, odesílejte až po 1. lednu 2022.

dost o odškodnění_new_upravitelný formular1

dost o odškodnění_new

informace na web

 

 

Schůzka s občany ve věci odškodnění se koná v pondělí 15. listopadu v 18:30 na sále OÚ

V souvislosti se zákonem č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů se připravuje jednání zástupců MV ČR s občany, které v Lipové proběhne 15. listopadu v 18:30 na sále OÚ.

Na základě výše uvedeného zákona budou občané individuálně sami po 1. lednu 2022 podávat žádosti o poskytnutí jednorázového odškodnění. Žádosti, až bude známa jejich konečná podoba,  budou občanům včas k dispozici na OÚ, případně jim budou dodány do domácností.

V přílohách jsou bližší informace o osobách oprávněných a návrh žádosti o vyplacení odškodného.

zákon

informace na web

dost o odškodnění_new