Nabídka palivového dřeva

Firma JK FOREST Všemina nabízí celoročně palivové dřevo včetně dovozu.

Objednávky a bližší informace u vedoucího provozu p. Chaloupky na telefonu 774 630 019.

Oprava silnice

Při pokládce finální vrstvy dle níže uvedeného harmonogramu budou vždy v daném místě (etapě) a v určený den zcela uzavřeny přilehlé zpevněné plochy k opravované polovině vozovky, neprůjezdné budou jen jeden den vjezdy k RD a boční komunikace k hlavní silnici v daném úseku. 


Žádáme občany, aby v jednotlivých dnech parkovali provizorně mimo opravované úseky silnice, a umožnili tak hladký průběh prací na opravě. 

 

 

ZK-23-0204 ŘSZK – Silnice III4932 Lipová – Slavičín – II Etapa – pokládka – část A

ZK-23-0204 ŘSZK – Silnice III4932 Lipová – Slavičín – II Etapa – pokládka – část B

 

 

Nová zelená úsporám Light

Místní akční skupina Luhačovské Zálesí nabízí seniorům a nízkopříjmovým domácnostem ZDARMA zpracování žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light.

Jejich pracovníci jsou registrování poradci Státního fondu životného prostředí a žadatelům nezávisle poradí a zodpoví jejich dotazy. Zcela ZDARMA je provedou celým procesem administrace od registrace žadatele, přes podání žádosti o dotaci až po doložení realizace.

Bližší informace vám sdělí na tel. čísle 608 197 051.