V případě evakuace…

Vzhledem k posledním událostem a dvojí evakuaci zveřejňujeme užitečné informace.

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí.

Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. Obsah evakuačního zavazadla: osobní doklady, peníze, platební karty, event. lékařskou dokumentaci při léčbě dlouhodobějších zdravotních problémů, užívané léky, zdravotní pomůcky, oblečení na dobu 2-3 dní podle klimatických podmínek (nezapomenout na spodní prádlo a ponožky!!!), mobilní telefon nebo jiné spojení. Pokud s sebou berete i domácího mazlíčka, nezapomeňte na krmivo. Každé zavazadlo opatřete cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu majitele. Cedulku se jménem a adresou dejte do kapsy i malým dětem. Často podceňovanou součástí evakuačního zavazadla jsou dokumenty. Obvykle má každý u sebe občanský průkaz, ale zapomene na další dokumenty. Ty nemají význam při samotné evakuaci, ale následně při jednáních s úřady a pojišťovnou. Své místo v zavazadle by proto měly mít pojistné smlouvy, doklady o vzdělání, rodné listy a doklady od cenných věcí (elektronika, automobil). V zavazadle nebo na jiném místě v domácnosti bychom měli mít připraven seznam věcí, které zbývá do zavazadla přibalit a také zprávu (jména obyvatelů domu s kontakty) pro evakuační orgány, kterou při odchodu vyvěsíme na dveře.

Při evakuaci NEPANIKAŘIT!!! Je to sice nemilá situace, ale panika je zdrojem dalších problémů a komplikací. Vypněte sporák, odstavte varnou konvici, vypněte mikrovlnnou troubu nebo další spotřebiče, které máte zrovna zapnuté. Zajistěte dům, zhasněte, zamkněte dveře a dostavte se na místo evakuačního srazu. V případě že, chováte domácí zvířectvo zajistěte je, doplňte zásoby vody a krmiva tak, aby mohlo nějakou dobu přežít i bez vaší přítomnosti. Pokud máte doma příbuzného, který není schopen pohybu sám, vyrozumte vedoucího evakuace obce, ten zajistí převoz sanitním vozem.

Tento výčet není úplný, je jen takovým vodítkem v těchto nenadálých chvílích. Samozřejmě poslouchejte pokyny příslušníků integrovaného záchranného systému, kteří řídí evakuaci.

Vaši hasiči.