Vývoz septiků

Občané, kteří mají zájem o vývoz septiku, se mohou nahlásit u pana Karla Trčky nebo na obecním úřadě.

V případě dostatečného zájmu bude vývoz realizován na přelomu září a října.