Sběr velkoobjemového odpadu vždy 1. a 3. pondělí v měsíci v době od 15 do 17 hodin

Velkoobjemový odpad je možné odevzdat v období od dubna do listopadu na sběrném dvoře za prodejnou potravin pověřené osobě a to vždy 1. a 3. pondělí v měsíci v době od 15 do 17 hodin. Celý tento prostor za obchodem je monitorován kamerovým systémem a záznam umožňuje jednoznačně identifikovat nepořádné občany. Apelujeme tedy zejména na ně, aby respektovali dobu určenou k odevzdání odpadů.