Evakuace obce Lipová pokračuje

Dle aktuálního vyjádření Policie ČR v 17:35 min pokračuje evakuace občanů Lipové a Haluzic další nocí mimo domov. Nejbližší informace Policie uvolní zítra kolem 14:00 hodin. Tak bylo přislíbeno, pokud se v bezprostřední blízkosti obce nenajde nevybuchlá munice, která by nadále ohrožovala životy občanů.
Policie nebere v potaz, že občané mají doma drobné zvířectvo (kočky, psy, morčata, slepice), neakceptují požadavky občanů, striktně dodržují pokyny svých nadřízených a nepustí do obce žádné civilisty. Jediné, co se podařilo panu starostovi uhádat na krizovém štábu, bylo umožnění občanům majícím koně a krávy zajistit návštěvu domu ve večerních hodinách za asistence Policie na zvláštní povolení plukovníka Varyše.