Termíny konání zasedání ZO v 1. pol. 2015

Zastupitelstvo obce Lipová schválilo usnesením č. 04-141201 termíny konání zasedání ZO v 1. pololetí 2015:
23. 1. 2015 od 17:00 hodin, 20. 2. 2015 od 17:00 hodin, 20. 3. 2015 od 18:00 hodin, 17. 4. 2015 od 18:00 hodin, 22. 5. 2015 od 19:00 hodin, 12. 6. 2015 od 19:00 hodin.
Zasedání se konají v zasedací místnosti OÚ Lipová.