Očkování osob starších 30 let – od 24.5.2021

Jak se přihlásit k očkování proti koronaviru

  • Přihlášení k očkování přes centrální systém probíhá ve dvou krocích na adrese crs.mzcr.cz
  • V centrálním systému si vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat, nejbližší je na poliklinice v Luhačovicích.
  • Ministerstvo zdravotnictví připravilo pro všechny zájemce podrobný manuál, který je k dispozici zde.
  • Pokud se chcete nechat očkovat u svého praktického lékaře, nikde se neregistrujte a domluvte se přímo s ním.

Rozvolnění opatření od 24.5.2021

– Je obnovena výuka bez rotací pro druhé stupně ZŠ a nižší ročníky gymnázií, střední školy se vrátily k výuce, VŠ obnovily teoretickou výuku. Podmínkou jsou rozestupy 1,5 metru s výjimkou praktik a laboratoří.

– Výuka v ZUŠ probíhá s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků.

– Kulturní akce se mohou konat pro 1 000 lidí venku, 500 uvnitř za předpokladu obsazení maximálně polovinu kapacity, nejvíce 500 míst.         Otevřela se kina za předpokladu, že neprodávají občerstvení, 12 osob může společně sportovat uvnitř, celkem může být v jednom sportovním   zařízení 30 osob.

– Otevřely všechny ubytovací služby bez omezení kapacity. Hosté musí být očkovaní, testovaní nebo mít potvrzení, že prodělali covid.

– Lidé mohou využívat aplikaci první dávky a uplynutí 3 týdnů od této aplikace jako ochranu ekvivalentní k antigennímu nebo PCR testu. Doba, po kterou jsou lidé oficiálně chránění po prodělání nemoci před další nákazou, se prodlužuje z 90 na 180 dní.

Očkování proti onemocnění COVID-19

https://registrace.mzcr.cz/

manual_centralni-rezervacni-system_210422

Pomocí centrálního rezervačního systému se můžete objednat na testy k průkazu onemocnění COVID-19 nebo se objednat na očkování proti onemocnění COVID-19. Dále na tomto portálu naleznete základní informace o onemocnění COVID-19 a současné epidemiologické situaci.

Dopis hejtmana Radima Holiše

 

Sčítání lidu 2021 končí 11. května

Aktivita obyvatel Lipové ke dni 3.5.2021:

ze 363  obyvatel se zatím 63,7 % občanů sečetlo online a 12,1 % vyplnilo sčítací formulář v listinné podobě.

Nejpozději do 11. května je nutné se sečíst online nebo prostřednictvím listinného sčítacího formuláře.

Doporučuje se využít online formulář, jehož vyplnění je snadné, rychlé, návodné. Pokud nevyužijete tuto možnost, musíte vyplnit listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky. Čas na odevzdání je do 11. května.

20210406_scitani_2021_informacni_letak