Volby do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v obci v pátek 7. června v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. června v době od 8 do 14 hodin.

Volič je povinen se ve volební místnosti, kterou je zasedací místnost OÚ, prokázat se platným občanským průkazem.

Poté mu bude vydána úřední obálka, kde vloží jeden hlasovací lístek, na kterém je možné zakroužkováním pořadového čísla udělit přednostní hlas maximálně dvěma kandidátům. 

Kdo z řad občanů nemůže ze závažných důvodů osobně přijít do volební místnosti, má možnost telefonicky na čísle 577 341 229 požádat obecní úřad o možnost hlasování do přenosné hlasovací schránky. Okrsková volební komise jej pak navštíví přímo v domácnosti.

 

KÁCENÍ MÁJE

V sobotu 1. června 2024 od 18:00 hodin pořádá SDH Lipová ve sportovním areálu

kácení máje s táborákem. Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.