Veřejná vyhláška – OOP

Opatření obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu v souvislosti s omezením obecného užívání na pozemních komunikacích: silnic II. a III. třídy, místních komunikací měst a obcí v rámci územní příslušnosti, veřejně přístupných účelových komunikacích v místě (úseku): správního obvodu Luhačovice, obce s rozšířenou působností z důvodu: opakované činnosti spojené s opravami havárií inženýrských sítí,
havárií jiných vedení a havárií na jiných objektech platnost: od nabytí účinnosti tohoto opatření do 29.02.2024

Havárie 2023-2024

Poplatky v roce 2023

Poplatky se začnou vybírat 1. února v úředních hodinách na OÚ a jsou splatné do konce května.

Poplatek za svoz komunálních odpadů a poplatek ze psů je ve stejné výši jako byl v roce 2022.

Od poplatku jsou stále osvobozeny děti, které v letošním roce dovrší 6 let, a osoby, které v loňském roce dovršily 65 let.

Roční pronájem svozových popelnic je pro rok 2023 navýšen dle firmy poskytující popelnice. Pokud někdo z řad občanů již nadále nechce tuto službu využívat, má možnost vyčištěnou popelnici vrátit do konce ledna, a zakoupit si popelnici vlastní. Naopak pokud by někdo další o pronájem popelnice měl zájem, ať to nahlásí na OÚ. Taktéž nahlaste, pokud máte pronajatou popelnici již hodně opotřebenou, a bude Vám bezplatně vyměněna.