Nabídka kominického servisu

Sdružení kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci ve středu dne 22.března požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí vložkování, frézování komínu.

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

 

Odečty vodoměrů proběhnou 23. – 25. ledna

Pracovnice Vodárny Zlín bude od 23.1.2023 do 25.1.2023 v Lipové provádět ODEČTY VODOMĚRŮ.

V případě nepřítomnosti zapište stav na lístek a zanechejte ho na dobře viditelném místě, nejlépe na poštovní schránce.

Po zapsání vám bude lístek označen. Stav vodoměru si můžete už i hlásit na telefon 725 120 348 nebo e-mail ivanisova@centrum.cz.