Nabídka Topenářského servisu. s.r.o.

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. Malá Morávka a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol je v SOBOTU dne 26.3.2022 

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2022/2023 se bude konat

ve středu 6. dubna a čtvrtek 7. dubna 2022 v čase od 12.30 do 17.00 hodin

v budově I. stupně, K Hájenkám 354.

Zápis se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Informace o zápisu do 1. třídy

Poplatky za svoz odpadů a psy pro rok 2022 jsou splatné do konce května.

Poplatek za odpad = 300,- Kč za osobu a rok (osvobozeny jsou děti do 6-ti let a občané starší 65-ti let)
Poplatek za 1. psa = 100,- Kč; za 2. a každého dalšího psa = 200,- Kč za rok.
Pronájem: malá popelnice 110l = 129,- Kč, velká popelnice 240l = 258,- Kč.
Úhrada je možná hotovostně v úředních hodinách. U bezhotovostního placení převodem na účet obce číslo
140 558 2349 / 0800 doporučujeme telefonické odsouhlasení částky předem na OÚ (variabilní symbol – číslo popisné).