Evakuace obce Lipová pokračuje

Dle aktuálního vyjádření Policie ČR v 17:35 min pokračuje evakuace občanů Lipové a Haluzic další nocí mimo domov. Nejbližší informace Policie uvolní zítra kolem 14:00 hodin. Tak bylo přislíbeno, pokud se v bezprostřední blízkosti obce nenajde nevybuchlá munice, která by nadále ohrožovala životy občanů.
Policie nebere v potaz, že občané mají doma drobné zvířectvo (kočky, psy, morčata, slepice), neakceptují požadavky občanů, striktně dodržují pokyny svých nadřízených a nepustí do obce žádné civilisty. Jediné, co se podařilo panu starostovi uhádat na krizovém štábu, bylo umožnění občanům majícím koně a krávy zajistit návštěvu domu ve večerních hodinách za asistence Policie na zvláštní povolení plukovníka Varyše.

Aktuální informace po jednání s Policií ČR a HZS ZK

Vyjádření Policie: Stav zůstává nezměněn, evakuace občanů stále trvá. Policie má striktní zákaz vpouštět do obce civilisty, bezpečnost a zdraví občanů je pro ně nejdůležitější. Další informace Policie poskytne nejdříve na jednání na OÚ v Lipové, které je svoláno na 17:00 hod.
Až do odvolání je možné využít služby hotelu Hubert v Luhačovicích ve směru na Pozlovice, kde je pro všechny občany zajištěno ubytování a strava po celou nezbytně dlouhou dobu. Je zde k dispozici lékař a další zdravotnický personál pro pomoc občanům, kteří potřebují léky a ošetření.

Ubytování v době evakuace

Pro evakuované občany bude v 16:00 a 18:00 přistaven autobus ve Slavičíně u radnice, který je odveze do Luhačovic na hotel Hubert (směr Pozlovice), kde je pro ně zajištěn nocleh a strava po dobu evakuace. Možnost využít této služby mají i všichni ostatní občané Lipové, kteří jsou schopni se na uvedený hotel dopravit vlastními silami.

ad) Úplná evakuace obce Lipová

V 10:15 hod byli všichni občané obce Lipová evakuováni. Část z nich využila vlastních možností přesunu k rodinám a známým, část využila možnost dočasně se přemístit na Sokolovnu do Slavičína, která je pro občany v tuto chvíli připravena. Nemohoucí občané byli sanitními vozy převezeni do Městské nemocnice ve Slavičíně.
V tuto chvíli bohužel exploze stále pokračují.

Tisková zpráva Policie – Vrbětice

Výbuch munice ve skladu ve Vrběticích, 3. října 2014
ZLÍNSKO: Z areálu zní opět neřízené detonace.

Dnes od 7.15 hodin se z areálu bývalých muničních skladů ve Vrběticích opět ozývají neřízené detonace doprovázené hustým stoupajícím dýmem. Pyrotechnici odjedou do terénu, kde budou zjišťovat příčinu výbuchů. Plánovaný odvoz materiálu a vyskladňování jsme zastavili. Bližší informace budeme poskytovat během dne.

3. října 2014, nprap. Monika Kozumplíková

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Oddělení tisku a prevence