Finanční dar postiženým tornádem ve výši 100 000,- Kč

Zastupitelstvo obce dne 29.6.2021 usnesením č. 176 – 21 06 29 schválilo finanční dar občanům obce Hrušky ve výši 100 000,- Kč. Obec Hrušky byla zasažena tornádem, které postihlo oblast Břeclavska a Hodonínska dne 24. června 2021. Finanční dar byl zaslán jménem občanů Lipové na transparentní účet obce Hrušky.