Pronájem svozových popelnic v roce 2019.

Znovu upozorňujeme občany, kteří nechtějí dále využívat pronájmu svozových popelnic, že je možné v průběhu měsíce ledna vyčištěnou popelnici vrátit na OÚ, pronájem tímto ukončit a dále neplatit.

Naopak nabízíme, pro občany kteří nemají vlastní svozovou popelnici, pronájem zřídit nahlášením na OÚ taktéž do konce ledna.

Pozdější změny v průběhu roku už možné nejsou dle dispozic svozové firmy a pronájem za rok 2019 bude nutné zaplatit.

Roční pronájem malé popelnice činí 129,- Kč a velké pak 258,- Kč a bude se vybírat spolu s ostatními poplatky v úředních hodinách od února. V ceně pronájmu je zahrnuto i případné poškození popelnice a tato je občanům bezplatně vyměněna.