Zápis dětí do 1. třídy

Pozvání předškoláků k zápisu                                                

Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2019/2020 a dětí do přípravné třídy se v ZŠ Slavičín – Vlára uskuteční ve středu 3. dubna a čtvrtek 4. dubna 2019 v době od 12.30 do 17.00 hodin v budově I. stupně, K Hájenkám 354.

Zápis do 1. třídy se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonní zástupci budoucích prvňáčků s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz k ověření adresy trvalého bydliště.

Rodiče, kteří pro své dítě požádají o odklad povinné školní docházky, a nově také předškoláků v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, mohou své děti přihlásit do přípravné třídy při ŽS Slavičín -Vlára.