Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do zastupitelstva obce Lipová konané 23. a 24. září 2022

Pro volby do zastupitelstva obce Lipová konané 23. a 24. září 2022 dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuji o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Lipová:

Volební okrsek číslo:                           1

Sídlo volebního okrsku:              obecní úřad Lipová, zasedací místnost

 

sídlo volebního okrsku