Nařízení Státní veterinární správy platné od 14.12.2022

Státní veterinární správa zakázala na celém území České republiky venkovní chov drůbeže.  Chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů nařizuje umístit ptáky do budov, a kde to není možné, maximálně omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky.