Odstávka systému vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů ve dnech 29.-30.07.2021 MěÚ Luhačovice

Informační leták MVČR (CD)

Informační leták MVČR (OP)

Občanský průkaz

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme upozornit na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí:

    • Žádost o vydání občanského průkazupodle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021.
    • Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021nelze převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona.
    • V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádato vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platnosti 1 měsíc.

Cestovní doklad

V souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech si Vás dovolujeme upozornit na následující:

  • V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021nelze podat žádost o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.
  • Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021nelze převzít cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Jana Homolková

vedoucí správního odboru

 

nám.28.října 543

763 26  Luhačovice

 

T:  +420 577 197 424

E:  homolkova@luhacovice.eu

W: www.luhacovice.eu