Znepřístupnění datových schránek uzavřených finančních úřadů

K 15.11.2023 byla znepřístupněna mj. i datová schránka územního pracoviště v Luhačovicích. Není již možné pro podání daňových přiznání ID tohoto FÚ vyhledat ani do nich doručit datové zprávy.

Nově je třeba pro podávání daňových přiznání využívat FÚ ve Zlíně a jeho datovou schránku ID 97nn64t

fu_luhacovice_2023