Poplatky za svoz odpadů a psy pro rok 2022 jsou splatné do konce května.

Poplatek za odpad = 300,- Kč za osobu a rok (osvobozeny jsou děti do 6-ti let a občané starší 65-ti let)
Poplatek za 1. psa = 100,- Kč; za 2. a každého dalšího psa = 200,- Kč za rok.
Pronájem: malá popelnice 110l = 129,- Kč, velká popelnice 240l = 258,- Kč.
Úhrada je možná hotovostně v úředních hodinách. U bezhotovostního placení převodem na účet obce číslo
140 558 2349 / 0800 doporučujeme telefonické odsouhlasení částky předem na OÚ (variabilní symbol – číslo popisné).