Přemístění kontejneru na bioodpad

Kontejner na bioodpad, který stával u zvonice, byl přemístěn za obchod. Žádáme občany o respektování.

Bioodpady je dovoleno ukládat pouze do k tomu určených kontejnerů.