Zápis dětí do 1. třídy

Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2022/2023 se bude konat

ve středu 6. dubna a čtvrtek 7. dubna 2022 v čase od 12.30 do 17.00 hodin

v budově I. stupně, K Hájenkám 354.

Zápis se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Informace o zápisu do 1. třídy