Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR

Ve dnech 5. října v době od 14:00 do 22:00 hodin a 6. října v době od 8:00 do 14:00 hodin se v ČR konají volby do zastupitelstev obcí. V souběhu s nimi se v naší obci konají také volby do Senátu Parlamentu ČR (volební obvod č. 8o Zlín).Voličem je občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku 18 let a prokáže se platným občanským průkazem nebo pasem. Ve volební místnosti mu budou vydány úřední obálky opatřené razítkem. Hlasovací lístek i obálka pro volby do zastupitelstva obce jsou šedé barvy. Hlasovací lístky i obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté. Je tedy důležité věnovat zvýšenou pozornost vkládání hlasovacích lístků do obálek, šedý lístek patří do šedé obálky, žlutý lístek patří do obálky žluté. Pokud dojde k záměně, je hlas neplatný.

Občané zejména ze zdravotních důvodů mohou požádat OÚ a v době voleb volební komisi o možnost hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební místnost – telefon 577 341 229.