Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví.

Záměr bezúplatného převodu nemovitostí mezi obcí Lipová a Zlínským krajem