Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín – Haluzice – Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Pomozte při svozu komunálních odpadů

Moc prosíme občany, aby při zítřejším svozu pokud možno přistavili nebo dovezli své popelnice co nejblíže k hlavní komunikaci. Těžký svozový vůz zejména vzhledem ke sněhovým podmínkám se nedostane do menších uliček a může se stát, že tam popelnice zůstanou nevyvezeny.

Děkujeme všem za pomoc, vstřícnost a pochopení při řešení této situace.