Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín – Haluzice – Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Vývoz septiků

Občané, kteří mají zájem o vývoz septiku, se mohou nahlásit u pana Karla Trčky nebo na obecním úřadě.

V případě dostatečného zájmu bude vývoz realizován na přelomu září a října.