Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín – Haluzice – Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Výběr poplatků za rok 2018

Poplatky se vybírají v úředních hodinách a jsou splatné do 30. dubna 2018.

POPLATEK ZA ODPAD ČINÍ NA OSOBU        200,-

POPLATEK ZA PRVNÍHO PSA                           100,-

POPLATEK ZA DRUHÉHO PSA                         200,-

PRONÁJEM POPELNICE 110 l                            129,-

PRONÁJEM POPELNICE 220 l                          258,-

poplatky-2018