Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín – Haluzice – Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Pronájem popelnic komunálního odpadu v roce 2017, případně ukončení pronájmu.

Zájemci o pronájem se mohou přihlásit na OÚ v Lipové, popelnice budou hromadně zajištěny. Roční pronájem stojí 136,- Kč za 110 l nádobu a 272,- Kč za velkou 240 l nádobu.

V případě, že tuto službu již využíváte a v dalším roce třeba využívat nechcete, je možné vyčištěnou popelnici do konce roku dopravit na OÚ a pronájem bude ukončen.