Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín – Haluzice – Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Výběr poplatků bude probíhat od února do konce dubna.

Poplatky se vybírají v úředních hodinách a jsou splatné do 30. dubna 2018.

POPLATEK ZA ODPAD ČINÍ NA OSOBU        200,-

POPLATEK ZA PRVNÍHO PSA                           100,-

POPLATEK ZA DRUHÉHO PSA                         200,-

PRONÁJEM POPELNICE 110 l                            129,-

PRONÁJEM POPELNICE 220 l                          258,-

poplatky-2018

Upozornění FÚ Luhačovice

Ve dnech 22. a 23. února 2018 dojde k  přestěhování Územního pracoviště v Luhačovicích, Masarykova 137 do dočasných prostor Luhačovice, Zatloukalova 247 (bývalý penzion FORST) a to do konce října 2018. Důvodem je rekonstrukce budovy č.p. 137 na ulici Masarykova, kde územní pracoviště momentálně sídlí.

 

Žádost vlastníkům lesa

Lesy České republiky, s.p. vyzývají vlastníky lesů, u kterých provádějí výkon odborné správy lesa, aby neprodleně zjistili stav lesních porostů na svém majetku a zahájili přednostně zpracování, asanaci a odvoz nahodilé jehličnaté těžby, zejména v blízkosti komunikací, dále v místech, kde poškozené stromy ohrožují bezpečnost osob a majetku. Tato opatření jsou nezbytná k tomu, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů, zejména kůrovců. Povinnost zpracování nahodilé těžby vychází z lesního zákona č. 289/1995 Sb., § 32 a 33.

Číst dálŽádost vlastníkům lesa