Schůzka s občany ve věci odškodnění se koná v pondělí 15. listopadu v 18:30 na sále OÚ

V souvislosti se zákonem č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů se připravuje jednání zástupců MV ČR s občany, které v Lipové proběhne 15. listopadu v 18:30 na sále OÚ.

Na základě výše uvedeného zákona budou občané individuálně sami po 1. lednu 2022 podávat žádosti o poskytnutí jednorázového odškodnění. Žádosti, až bude známa jejich konečná podoba,  budou občanům včas k dispozici na OÚ, případně jim budou dodány do domácností.

V přílohách jsou bližší informace o osobách oprávněných a návrh žádosti o vyplacení odškodného.

zákon

informace na web

dost o odškodnění_new

 

Návrh zákona o jednorázovém odškodnění občanů dotčených výbuchy v muničních skladech v roce 2014

 

Návrh byl prvoinstančně schválen PS Parlamentu ČR. Minulý týden jej následně schválil Senát Parlamentu ČR. Prezident ČR při osobním setkání se starosty obcí řekl, že jej vetovat nebude, a zákon podepíše. Tím bude teprve ukončen schvalovací proces tohoto zákona. Ten následně počítá s vyplacením odškodného ze státního rozpočtu až pro rok 2022, tento zákon totiž nabyde účinnosti dne 1. ledna 2022. Žádosti se tedy budou podávat až v novém roce.

návrh zákona o odškodnění 125000